Actie voorwaarden

 • Meedoen aan deze winactie kan van donderdag 14 juli t/m vrijdag 22 juli 2022.
 • Beantwoord de vraag “Wie scoorde de eerste goal voor Ajax?” en like dit bericht om 1 van de 5 gesigneerde shirts te winnen!

Voldoe je aan deze voorwaarden en onderstaande voorwaarden die gelden voor deze prijsvraag dan ding je automatisch mee naar een van de 5 gesigneerde shirts.

 • De prijswinnaars dienen 18 jaar of ouder te zijn en alleen natuurlijk personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname aan de winactie is gratis en niet verplicht . Iedere deelnemer kan maximaal 1x deelnemen aan de actie.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen worden alleen gebruikt door De Communicatie Kliniek en Dodoni Nederland voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Na afloop van de genoemde actieperiode wordt d.m.v. een loting 5 prijswinnaars getrokken uit alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen. Iedereen maakt hierbij evenveel kans.
 • De prijswinnaars zullen via een Instagram post bekend worden gemaakt op maandag 1 augustus 2022.
 • Na bekendmaking van de winnaar dient de prijswinnaar binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 2 weken, te reageren. Na 2 weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken.
 • De prijzen worden aan huis bezorgd in de maand augustus 2022. Dodoni behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.
 • De Communicatie Kliniek of Dodoni Nederland kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
 • Dodoni Nederland B.V. vrijwaart Meta voor alle eventueel uit deze winactie voorkomende claims.
 • Deze promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of geassocieerd met Meta
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.